POSVET POMURJE 2030

POSVET POMURJE 2030

Pomurje 2030: projekcija prebivalstva po naravni rasti kaže na izrazito zmanjševanje prebivalstva. Po drugi strani se pričakovano trajanje življenja podaljšuje. Katere spremembe in rešitve zahteva spremenjena starostna struktura? Na občinskem nivoju, v zdravstvu, gospodarstvu, šolstvu, kmetijstvu, itd? Kateri dodatni izzivi nas čakajo v Pomurju v novi razvojni perspektivi EU do leta 2030 (gospodarstvo temelječe na znanju)? Kako se bomo spopadali z okoljskimi in klimatskimi vprašanji v naši regiji? Na ta in še mnoga druga vprašaja bomo iskali odgovore na posvetu: Pomurje do leta 2030.

Pogledali si bomo mednarodne dokumente katerih podpisnica je tudi Republika Slovenija. Na svetovni ravni, vzbuja posebno pozornost AGENDA 2030 za trajnostni razvoj na uravnotežen način povezuje tri dimenzije trajnostnega razvoja – ekonomsko, socialno in okoljsko. Prepleta jih skozi 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki jih bo potrebno uresničiti do leta 2030. Pomembna značilnost nove agende je univerzalnost. Ob upoštevanju nacionalnih okoliščin bodo njene cilje uresničevale vse države sveta, tako države v razvoju kot tudi razvite države. Dotaknili se bomo tudi Rimske izjave.

KOMU JE POSVET NAMENJEN?

Posvet je namenjen vsem vodstvenim in strokovnim delavcem v javnem sektorju, občinah, gospodarskem sektorju, socialnem sektorju, pripravljavcem razvojnih dokumentov in vsem tistim, ki jih zanima prihodnji razvoj Pomurja.

PREDAVATELJI

Vlasta Vodeb, univ. dipl. soc. kult. in fil. je zaposlena pri Urbanističnem inštitutu Slovenije. Ukvarja z demografskimi vprašanji, z enakimi možnostmi v prostorskem načrtovanju in drugimi temami.

mag. Marijana Bednaš, univ.dipl.ekon, namestnica direktorja Urada RS za makroekonomske analize in razvoj. Vodi in koordinira delo, povezano s spremljanjem tekočih gospodarskih gibanj, pripravo pomladanske in jesenske napovedi, analizo ekonomskih politik ter usklajevanjem makroekonomskih in strukturnih politik v okviru EU.

Darijo Ilić, univ. dipl. inž. zoot., znanstveno in strokovne se ukvarja z varstvom okolja, posebej z varovanjem in zaščito voda. Z razvojnimi vprašanji in razvojnimi projekti se ukvarja že več kot 10 let.

vabilo in prijavnica

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja