IZDELAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN VODENJE PROJEKTOV

Sem izkušeni vodja projektov, izdelovalec investicijske dokumentacije. Postopek vam lahko vodim od začetka priprave tehnične dokumentacije in vse do pridobitve uporabnega dovoljenja (če je potrebno). Pripravljam in vodim tudi ne-investicijske operacije (projekte) oz. t.i. projekte z mehko vsebino.  Spodnji cenik velja za operacije, za katere ni potrebna priprava predinvesticijske zasnove in za operacije kjer je en investitor. V ceni je vključen en obisk pri stranki, vsi ostali obiski se obračunajo v skladu s pogodbenimi določili.

STORITEV (vse cene so v EUR) CENA BREZ DDV DDV (22 %) CENA Z DDV
DIIP prilagojen (1. izdelava) 300 66 366
DIIP prilagojen (vsaka naslednja izdelava) 200 44 244
DIIP (1. izdelava) 1.800 396 2.196
DIIP (vsaka naslednja izdelava) 1.500 330 1.830
Investicijski program (1. izdelava) 2.800 616 3.416
Investicijski program (vsaka naslednja izdelava) 2.500 550 3.050
DIIP+IP (1. izdelava) 3.500 770 4.270
DIIP +IP (vsaka naslednja izdelava) 3.000 660 3.660