PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Ministrstvo za zdravje je v letu 2015 sprejelo smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu saj je dobro zdravje predpogoj za dobro in uspešno življenje in delo – tako za posameznika kot za delovno organizacijo. Skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih je ekonomsko upravičena, saj so zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo na bolniški stalež, prav tako pa ostajajo zvesti organizaciji oziroma delodajalcu.

Delodajalci so v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (UL RS, št. 43/11) dolžni načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu (6. člen), zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu (32. člen), načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu v izjavi o varnosti z oceno tveganja (27. točka 76. člena).

Človek se v zadnjem zgodovinskem obdobju izjemno hitro spreminja

Človeško življenje se je predvsem z industrijsko revolucijo in razvojem kmetijstva izjemno spremenilo. Če vzamemo na znanje, da se je razvoj človeka začel nekje pred 25 milijoni let (ko se pojavijo človeku podobne opice), ter da je evolucija izjemno počasen proces, smo praktično v nekaj generacijah od lovca in nabiralca preskočili v sedečega, neaktivnega človeka.

Človek ima vse več zdravstvenih težav zaradi sedenja

“Sitting is a new smoking” je krilatica, ki pomeni degradacijo našega telesa ter v povezavi s slabimi prehranjevalnimi navadami, premalo gibanja vodi v kronična obolenja (sladkorna bolezen, bolezni srca in ožilja, rak, itd.) in nemobilnost sklepnega in obsklepnega tkiva ter mišic. Vse skupaj povzroča najprej škodo na osebni ravni (bolečine, nezmožnost živeti polno življenje, itd.), posledično povzroča škodo delodajalcem (bolniške, invalidnine, td.) in viša stroške zdravstvene blagajne. Ker se naša populacija stara, se vsi skupaj zavedamo, da bo naša delovna doba morala biti daljša, kar pomeni, da danes moramo misliti, kako bo bomo v zrelih letih še zmožni opravljati svoje delo. Družbena odgovornost vsakega posameznika je, da poskrbi najprej za svoj zdravstveni karton, saj le vzdržen zdravstveni karton nam daje upanje na čim bolj zdravo in čim bolj aktivno starost.

Srečo in zadovoljstvo v pozno starost nam prinaša zdravje, ki je posledica zdravega življenjskega sloga

Zato skupaj z delodajalci pripravljamo programe Promocije zdravja na delovnem mestu, ki omogočajo tako delavcem kot delodajalcem dolgo in vzdržen deloven odnos. Vse skupaj pa pomeni večjo družbeno blaginjo in zadovoljstvo vseh na praktično vseh ravneh našega življenja – predvsem ohranjanje vitalnosti in polne gibljivosti do pozne starosti.